Minnezinne in "De Zomer Draait Door"
Mien Laand
Ah War It Syn
Wordt dronken (2018)
Kunstzinnigtijd 2017
De Riest
Ria Westerhuis leest voor uit haar nieuwste gedichtenbundel
"ZOMER" , 28-11-2015

Ria Westerhuis leest bij de presentatie van haar nieuwste gedichtenbundel NACHTSLEUTEL voor uit eigen werk. Dit gedicht heeft ze opgedragen aan /voor haar partner:


Opnames TV Meppel vanuit de Plataan.

Het programma werd van 20 t/m 23 december 2015 uitgezonden. Met medewerking van een aantal singersongwriters en dichters. Ria droeg een speciaal geschreven decembergedicht voorGeboorte

de winkelstraat veinst overvloed
dronken van verrukking
sterren van glas fonkelen vreugde
etalages vol lekkernijen dagen
uit, flirten met hongerige magen
de schemer valt veel vroeger al
in kille achterbuurten
waar zij haar handen warmt
aan arme adem
waar zij gelaten lacht
naar gaten in haar kleren
de kou kan haar
niet deren, enkel
de leegte in haar lijf
daar opent iemand een deur
een uitgestoken hand
fluistert haar naar binnen
naar waar het licht en goed is
waar geuren bedwelmen,
een stoel wordt aangedragen
vriendelijke ogen sturen
een warm maal zalft
haar lege maag, een glimlach
krult gesprongen lippen
geboorte van nieuwe hoop


Heeren Oud-Zuid zingen "Zomerzinnen"

Heeren Oud-Zuid (Luc Oostra, Jan Kuipers en Cor Többen) Zingen het lied "Zomerzinnen" De tekst is van de hand van Ria Westerhuis.


Over Ria

Ria Westerhuis geboren in 1959 in Oud-Avereest aan de Overijsselse kant van het grensriviertje de Reest. Verhuisde in 1980 naar de Wijk aan de Drentse kant. Schrijft sinds 2004 gedichten, liedteksten en verhalen zowel in het Nederlands als in “de streektaal van de Reest”.

Social Media

Facebook
Twitter